Her kan du søgebanner

Trappebilag 2008.2

Målene fremgår af ordrebekræftelsen. Hvis Vinduespartiet foretager opmåling står Vinduespartiet inde for målene. Ved opmåling beregnes mindst 1 cm luft hele vejen rundt om trappen og evt mere hvis væggen ikke er lige. Ligeledes beregnes trappen til at være 6 cm smallere end trappehullet hvis trappen er med gelænder, så der er plads til at lade hånden hvile på gelænderet, når trappen benyttes.
Der skal være mindst 1 cm luft omkring trapper uden gelænder af hensyn til montagen.
Rettefristen er 2 dage efter bestilling, hvorefter målene ikke kan ændres uden meromkostninger.

Trappeudførelse
Trin og håndliste kan udføres i følgende trætyper: fyr, bøg, eg, ask, birk og mahogni. Spørg for andre træsorter
Vange udføres i 43 mm massiv bøg. Stødtrin i 18 mm massiv bøg. Trin er 43 mm massiv træ. Højde på gelænder er normalt 95 cm. Alle profiler og dimensioner er den til enhver tid gældende standard og justeres løbende efter behov.

Overfladebehandling
Hvide trapper:
Hvidmalede trapper udføres som udgangspunkt i bøg, for at undgå knastudtræk, hvilket kan forekomme hvis trappen er udført i f.eks.  fyrretræ. Trappen er i princippet færdigmalet fra fabrikken, men pga. transport, montering og udtørring kan der opstå små skønhedsfejl.

Lakerede trapper:
Lakerede trapper får 2 lag klar lak.

Hvidlud:
Efter ludbehandling får trappen et lag klar lak.

Holdbarhed af overfladebehandlingen:
Lakerede trin skal lakeres efter behov.Det er lakken der skal modstå slitagen og ikke træet. Fyrretræ er en blød træsort, og derfor vil der nemt kunne opstå mærker og sår i træet ved valg af fyrretræstrin.

Levering
Medmindre andet fremgår af ordrebekræftelsen (f.eks. montage) leveres trappen usamlet i løsdele og der må forventes lettere tilpasning af de enkelte dele ved montage.
Trappen er prøvesamlet fra fabrikken, således at alle udfræsningerer er lavet, der skal dog bores igennem vanger, når disse skal monteres, og stolper skal evt. tilpasses til trappehullet. Der medfølger skruer, reparationsmaling og propper.

Montering
Vælger du at få trappen monteret, vil det være montørerne fra fabrikken i Polen der opsætter trappen. Montørerne taler enten engelsk eller tysk. Montørerne har selv alt værktøj med, dog skal de bruge strøm til nogle maskiner. Du kan i løbet af dagen ringe til HenrikVibjerg som er kontaktperson på trapperne. Montørerne har selv bygget trappen hjemmefra, derfor er de bedst kvalificeret til montage af trappen. Montagen tager oftest en hel dag.

Forudsætninger
Ved montering forudsætter vi at der er et færdigt trappehul til montage.
Evt. timeforbrug på tildannelse af trappehul skal forudaftales og ekstra tidsforbrug vil blive faktureret pr. mandetime.
Der tages forbehold for skæve vægge, skævt udført trappehul og forkert inddækket trappehul. Der tages endvidere forbehold for at væggene ikke er bærende – da trappen f.eks. ikke kan hæftes i en gipsvæg på normal vis.
Ved tvivl om hvordan trappehullet skal tildannes, kan du evt kontakte Vinduespartiet. Ved montage eller hvis Vinduespartiet udfører/ændrer trappehullet tages der forbehold for skjulte ledninger og rør (f.eks. varme og vandrør) som ved en evt. beskadigelse er kundens ansvar.
Endvidere er efterreparationer på vægge med tapet, spartel eller malerarbejde ligeledes kundens ansvar. Der laves kun trappehul og inddækning i trappehullet såfremt det er bekræftet på ordrebekræftelsen.

Tilpasning til øverste gulv
Hvis det øverste trin i trappen skal støde helt ind til gulvet på første sal, skal inddækningen (foran trappen) enten udføres efter trappen er monteret, eller også skal gulvbelægningen på 1. sal føres helt ud til kanten af hullet – alternativt skal der anvendes en dækskinne (tæppeskinne) som kunden selv skal fremskaffe og montere.
Hvis trappehullet er inddækket vil trappen blive monteret på inddækningen, hvis ikke andet fremgår af ordrebekræftelsen.
Skal der være gulvtæppe på 1. salen placeres udtrinnet max. 5 mm over gulvet. Alternativt i plan med gulvet.

Tilpasning mod væg

Mod væg kan afsluttes med fuge eller vangeliste oven på trappen men ikke under trappen som standard. Hvis væggen skal males eller tapetseres efter montage af trappen – fuges eller monteres lister ikke.

Samling af trappen
Ved samling af trappen vil trinene monteres med silikone inde i vangen for at modvirke at trappen knirker ved anvendelse. Dette bliver IKKE gjort hvis trin eller vanger ikke er overfladebehandlede da silikone kan vanskeliggøre efterfølgende overfladebehandling af trin og vanger.
Eventuelle malerreparationer på trappen efter montage vil blive foretage med malerrulle eller pensel og kan fremstå en anelse anderledes i farve og struktur end de sprøjtemalede dele.

Rengøring
Det vil ofte være nødvendigt at save under montagen hvilket medføre træstøv og savsmuld.
Når vi er færdige, vil der være noget rengøring efterfølgende selvom vi selvfølgelig rydder op efter os. Affald og gammel trappe bortskaffes kun såfremt det fremgår af ordrebekræftelsen.